splošno
 
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
 

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) so uporabniki nepremičnin v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsako spremembo so zavezanci dolžni javiti našemu podjetju v roku 15 dni !

Vrednost točke za NUSZ od 1.1.2019 znaša 0,00041 EUR (MUV, št. 28/2018).

Obrazci so na voljo v PDF obliki. Podatke lahko vpišete tudi elektronsko, obrazec natisnete in ga podpisanega pošljete na naslov: JPGSZ d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor. Podpisan in skeniran obrazec lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@maribor.si.

Vse informacije lahko dobite v času uradnih ur na sedežu podjetja ali na objavljenih telefonskih številkah.

Dokumenti:

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ na območju Mestne občine Maribor za leto 2021
Najpogostejša vprašanja o NUSZ
Prijava podatkov za odmero NUSZ

Vloga za oprostitev plačila NUSZ

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ na območju Mestne občine Maribor za leto 2019
Aktualni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča