prodaja zemljišča
 
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 

Stranka, ki želi prodati Mestni občini Maribor stavbno zemljišče, naslovi na naše podjetje pisno ponudbo s prilogami:

  • pravnomočno odločbo GURS, v kolikor je bilo zemljišče odmerjeno v zadnjih treh mesecih,
  • potrdilo o namenski rabi/lokacijsko informacijo MOM.

Za vse informacije se lahko v času uradnih ur obrnete na pravno službo, telefon (02) 22 01-422, (02) 22-01-423, (02) 22-01-554.