o podjetju
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
 

Dobrodošli na spletnih straneh Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Sedež podjetja se nahaja na Grajski ulici 7 v tretjem nadstropju. Vse dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur:

PONEDELJEK
8.00-12.00
13.00-15.00
SREDA
8.00-12.00
14.00-16.30
PETEK
8.00-12.00

Prav tako smo dosegljivi na telefonski številki 2201-426 ali mestna.obcina@maribor.si .

Redni izpis is sodnega/poslovnega registra
Statut podjetja sprejet 8.4.2002
Popravek zneskov v statutu
Sklep o imenovanju zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Obvestilo o imenovanju zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Sklep o vpisu spremembe pri subjektu skrajšana firma JP GSZ
Sprememba osebe, pooblaščene za zastopanje
Identifikacija in razvrstitev po dejavnosti
Izjava o donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitvah
Višina prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta