nakup zemljišča
 
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
 

1. Stranka, ki želi kupiti stavbno zemljišče, ki je v lasti Mestne občine Maribor, vloži ali pošlje vlogo z opisom dejanskega stanja.

2. Stranka, ki želi urediti odkup zemljišča, kjer so že zgrajene garaže (ureditev starega stanja) k vlogi z opisom dejanskega stanja priloži dokumentacijo oz. dovoljenja za gradnjo garažnega boksa..

Postopek prodaje se vrši v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007) in Uredbo o stvarnem premoženjem države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007).

V postopku reševanja zadeve bomo stranko seznanili o dodatnih listinah in dokumentih, ki jih bo predložila.

Za vse informacije se lahko v času uradnih ur obrnete na pravno službo, telefon (02) 22-01-422, (02) 22-01-423, (02) 22-01-554.